Mô hình năng lực lõi của CGMA – Hiệp hội kế toán quản trị Anh

Chia sẻ:

Khung năng lực CGMA – Giới thiệu chung

Bộ khung năng lực CGMA (phiên bản 2019) được thiết kế để giúp các thành viên của Hiệp hội Kế toán toàn cầu nắm rõ những kiến thức cần biết và kiểm tra kỹ năng cần có cho vị trí hiện tại và vị trí mong muốn.

Để phát triển bộ khung năng lực, hiệp hội đã mời rất nhiều đối tượng ở nhiều nhóm thành phần, vị trí, cấp độ, ngành nghề tham gia phỏng vấn, thảo luận bàn tròn, và khảo sát. Cụ thể:

 • 130 tổ chức của 14 quốc gia được mời để phỏng vấn trực tiếp
 • Hội nghị bàn tròn tổ chức ở 20 quốc gia ở 4 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ
 • 5000 bản khảo sát được thu nhận từ thành viên, nhân viên, sinh viên, cộng đồng tài chính, và giới hàn lâm

Khung năng lực CGMA – Nội dung

Khung năng lực được chia thành 5 nhóm với 4 cấp độ của từng nhóm.

5 nhóm là:

 • Nhóm năng lực về chuyên môn
 • Nhóm năng lực về kinh doanh
 • Nhóm năng lực về con người
 • Nhóm năng lực về lãnh đạo
 • Nhóm năng lực về số

4 cấp độ:

 • Cơ bản
 • Trung gian
 • Nâng cao
 • Thông thạo

Năng lực CGMAMột trong những kết quả của nghiên cứu của CGMA đó là sự thường xuyên các năng lực này được sử dụng. Dưới đây là biểu đồ mô tả thời gian trong ngày mỗi loại năng lực được sử dụng theo từng vị trí công việc.(Lưu ý: năng lực Số không được thể hiện trong bảng ở dưới)

năng lực CGMA

Nghiên cứu của CGMA đồng ý với lý thuyết 3 nhóm kỹ năng của Northhouse: vị trí càng cao thì năng lực chuyên môn càng đưọc sử dụng ít đi hàng ngày; thay vào đó, năng lực con người và khái niệm hóa được đề cao và sử dụng thường xuyên hơn.

Ví dụ trong khung năng lực CGMA:

Năng lực kinh doanh 1Năng lực con người 2Tài liệu tham khảo:

CGMA framework

Mô hình 9 năng lực của Thinking School 

Thinkingschool.vn

Thinking School @2018