Danh mục

Các nhà quản lý và lãnh đạo cần các năng lực lõi nào?

 

Năng lực là gì?

 

Có hay không các năng lực lõi mang tính chất phổ quát

 

Tổng quan các môp hình của thế giới

 

 

 

 

Thinkingschool.vn

Chưa có đánh giá.

Mời các bạn cùng thảo luận

Các bài viết về: Kỹ năng quản lý và lãnh đạo


Các bài viết khác


THE THINKING SCHOOL @2018
X