Mô hình năng lực lõi của SHRM: Khái niệm và ứng dụng

Chia sẻ:

Mô hình năng lực lõi của SHRM là gì?

Mô hình năng lực lõi của SHRM xác định những yếu tố cần thiết để trở thành một chuyên gia nhân sự thành công. Mô hình này giúp chúng ta trong quá trình hoạt động trên toàn cầu, trên tất cả các cấp độ nghề nghiệp, vai trò công việc và chức năng công việc. SHRM đã làm việc với các chuyên gia nhân sự trên toàn cầu để tạo ra mô hình:

  • Xác định các năng lực và kiến ​​thức cần thiết để làm việc hiệu quả với tư cách là một chuyên gia nhân sự.
  • Hỗ trợ các nhà nhân sự phát triển nghề nghiệp và chuyên môn.
  • Giúp các tổ chức xây dựng các phương pháp tiếp cận để xác định và nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo nhân sự chất lượng cao, cộng tác viên và các nhóm.

Mô hình năng lực SHRM cung cấp nền tảng cho việc quản lý nhân tài trong suốt vòng đời của nhân sự. Nó giúp các tổ chức đảm bảo rằng chuyên gia nhân sự của họ thông thạo những kiến ​​thức cần thiết để giải quyết các vấn đề và chiến lược cấp bách nhất hiện nay của con người.

Chúng ta sử dụng mô hình này như thế nào?

Các chuyên gia nhân sự trên khắp thế giới đang sử dụng mô hình năng lực SHRM để khởi động và duy trì sự nghiệp nhân sự của họ. Cho dù là đang chuẩn bị hay đã đạt được chứng chỉ SHRM-CP hoặc SHRM-SCP, tham dự hội thảo, hội nghị SHRM hay áp dụng các năng lực trong thực tế hàng ngày, những chuyên gia và tổ chức nhân sự đều nhận ra tầm quan trọng của mô hình năng lực SHRM.

Vậy, làm thế nào bạn có thể sử dụng mô hình trong vai trò hàng ngày của riêng bạn? Bạn có thể lấy cảm hứng từ một số đồng nghiệp nhân sự của bạn qua cuốn sách tương tác, “Bringing the SHRM Competency Model to Life” (Đưa mô hình năng lực SHRM vào Cuộc sống) và xem việc áp dụng mô hình này đã mang lại lợi ích như thế nào cho sự nghiệp của họ.

Mô hình năng lực lõi của SHRM

Tài liệu tham khảo:

Mô hình 9 năng lực lõi của Thinking School

Nguồn: SHRM Competency Model

 

mô hình năng lực lõi

 

 

 

Thinkingschool.vn

Thinking School @2018