Mô hình 16 chuẩn đầu ra của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ (AACU)

Chia sẻ:

AACU-Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ

Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ (AACU) là một hiệp hội quốc gia có trụ sở chính tại Washington, D.C., Hoa Kỳ. Nó tập trung vào việc cải thiện giáo dục đại học và thúc đẩy giáo dục khai phóng. Được thành lập vào năm 1915, AACU bao gồm hơn 1.200 tổ chức thành viên – bao gồm các trường cao đẳng công lập và tư thục, cao đẳng cộng đồng, đại học nghiên cứu và đại học tổng hợp được công nhận.

Một trong những sứ mệnh quan trọng của AACU là thúc đẩy cải cách trong giáo dục đại học.  Việc cải cách này nhấn mạnh sự khám phá và đổi mới như một khía cạnh cơ bản của nền giáo dục khai phóng (Liberal Education). Vậy, AACU đã đánh giá sự cải cách này dựa trên những tiêu chí nào? Hiệp hội AACU đã tạo ra một phương pháp gọi là VALUE (Valid Assessment of Learning in Undergraduate Education). Dưới đây là khái niệm của VALUE và 16 chuẩn đầu ra của nó (nguồn).

Năng lực AACU

Mô hình 16 chuẩn đầu ra dựa theo tiêu chí đánh giá VALUE

Khung năng lực AACU được hình thành từ VALUE (Valid Assessment of Learning in Undergraduate Education) có nghĩa là quá trình đánh giá chính xác khả năng lĩnh hội trong giáo dục đại học. Nó là một cách đánh giá gói gọn trong khuôn viên các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ. Các tiêu chí của VALUE cung cấp những công cụ cần thiết để đánh giá việc học tập của sinh viên, được tạo ra trên các lộ trình học, lĩnh vực nghiên cứu và tổ chức đa dạng. Dựa trên các chuẩn đầu ra, VALUE được dùng để xác định xem sinh viên có đáp ứng trình độ tốt nghiệp  mà nhà tuyển dụng và giảng viên coi là cần thiết hay không.

Các nhóm giảng viên, chuyên gia giáo dục từ các tổ chức trên khắp đất nước —  tư nhân và công lập, nghiên cứu và nghệ thuật tự do đã phát triển ra 16 tiêu chuẩn đánh giá  mà sinh viên cần để thành công trong công việc, quyền công dân và cuộc sống. Họ gọi đó là “The VALUE rubrics”. Các tiêu chí đánh giá VALUE đang được sử dụng để giúp các tổ chức chứng minh, chia sẻ và đánh giá thành tích học tập của sinh viên (nguồn).

 

 

 

 

Tài liệu tham khảo:

Mô hình 9 năng lực lõi của Thinking School

 

Thinkingschool.vn

[slideshare id=243741598&doc=aacu-210303072804]

Thinking School @2018