5 bậc của E-Learning

Chia sẻ:

Có nhiều người không để ý rằng có 5 bậc của e-Learning chứ không đơn giản chỉ là dạy trên Zoom hay MS Team có nghĩa là đã số hóa 100% chương trình đào tạo. Thinking School xin chia sẻ 5 bậc của e-Learning hay chính xác hơn là 5 bậc phát triển của e-Learning từ lớp học truyền thống đến ứng dụng triệt để công nghệ số.

Bậc 1: 100% lớp học truyền thống.

Bậc 2: E-learning chỉ là nền tảng lưu trữ và chia sẻ 1 số tài nguyên học tập.

Bậc 3: E-learning được sử dụng rộng rãi hơn, nhiều tài nguyên hơn. Ở bậc này, lớp học trực tiếp vẫn là chủ đạo.

Bậc 4: E-learning kết hợp trong phương thức và triết lý giáo dục. Nó trở thành thành phần quan trọng của tổ chức lớp học với các triết lý như lớp học đảo ngược (flipped classroom). Có sự hiểu biết và đầu tư mạnh của lãnh đạo. Tuy nhiên ở bậc này E-learning vẫn chỉ là công cụ dạy và học. Nó chưa thay đổi cấu trúc và mô hình vận hành của nhà trường

Bậc 5: Ở bậc này, trường học đã thực sự chuyển đổi số hoàn toàn (digitalization). Mô hình hoạt động từ học tập, giảng dạy, quản lý, chất lượng đã hoàn toàn số hóa. Ở bậc này E-learning thực sự thay đổi cách tiếp cận và chất lượng giáo dục.

 

5 bậc phát triển của E-learning

Hầu hết các trường ở Việt Nam theo quan sát đang ở bậc 1, 2. Số ít ở bậc 3. Bậc 4 diễn ra ở 1 số môn học, ở 1 số trường lớn – chưa mang tính hệ thống. Kết quả khảo sát của Thinking School với các giảng viên xác nhận điều này.

Clip chia sẻ về 5 bậc phát triển của E-learning

Các chương trình đào tạo về e-Learning

Thinking School @2018