Kết quả khảo sát học viên về 5 bậc của E-learning

Chia sẻ:

Quy mô khảo sát học viên

Thinking School thực hiện khảo sát khi tổ chức 3 khóa học Kỹ năng giảng dạy online cho cộng đồng và 1 trường THPT ở tỉnh Phú Yên.

Mục tiêu của khảo sát là để đánh giá nhu cầu học tập và cam kết của học viên trước khi tham gia khóa học Kỹ năng giảng dạy online. Trong đó, bảng khảo sát tập tập trung vào Tình hình sử dụng e-Learning, LMS tại đơn vị bạn đang công tác với chi tiết như sau:

Phần 3: Tình hình sử dụng E-learning, LMS tại đơn vị bạn đang công tác

Bậc 1: 100% lớp học truyền thống.

Bậc 2: E-learning chỉ là nền tảng lưu trữ và chia sẻ 1 số tài nguyên học tập.

Bậc 3: E-learning được sử dụng rộng rãi hơn, nhiều tài nguyên hơn, nhưng lớp học trực tiếp vẫn là chủ đạo.

Bậc 4: E-learning kết hợp trong phương thức và triết lý giáo dục, và trở thành 1 thành phần quan trọng của quá trình tổ chức lớp học với các triết lý như lớp học đảo ngược (flipped classroom) – Đây là bậc cao. Có sự hiểu biết và đầu tư mạnh của lãnh đạo, nhưng E-learning vẫn chỉ là công cụ dạy và học chứ chưa thay đổi cấu trúc và mô hình vận hành của nhà trường.

Bậc 5: Ở bậc này, trường học đã thực sự chuyển đổi số hoàn toàn (digitalization) mô hình hoạt động của mình từ học tập, giảng dạy, quản lý, chất lượng. Ở bậc này nó thực sự thay đổi cách tiếp cận và chất lượng giáo dục.

5 bac phat trien cua E learning

2 câu hỏi của phần 3:

Đơn vị bạn đang công tác (trường, doanh nghiệp) đã có hệ thống E-learning/ LMS chưa? Ở bậc số mấy theo mô tả trên?

Đánh giá của bạn về hiệu quả sử dụng E-learning/ LMS tại đơn vị bạn: 1. Rất không hiệu quả –> 5. Rất hiệu quả

Kết quả khảo sát học viên về 5 bậc của e-Learning

Tổng cộng có 1,046 người trả lời khảo sát với kết quả như sau:

Độ tuổi trả lời khảo sátGiới tính khảo sát

Trình độ học viênBậc của e-LearningĐộ hiệu quả của eLearning

Nhận định

  1. Học viên trả lời khảo sát phần đông có tuổi dưới 45 (82%) số đông là Nữ (57%) và có trình độ học vấn rất cao (64% có bằng Cao học và đến 14% có bằng Tiến sĩ)
  2. Theo trả lời khảo sát, e-Learning ở các tổ chức hiện nay đang ở bậc thấp (dưới từ 3 trở xuống). Tương ứng với các cấp bậc đó, tính hiệu quả của e-Learning chưa cao với 60% học viên nói rằng chất lượng hiện tại đang ở mức trung bình.

Video tham khảo:

Các khóa học tham khảo

Thinking School @2018