Đánh giá Học viên online hiệu quả

Chia sẻ:

Đánh giá Tổng kết & Đánh giá Quá trình

Đánh giá là quá trình đo lường kết quả học tập và hiệu quả giảng dạy trong đào tạo. Theo mô hình truyền thống, việc đánh giá thường là công cụ thể phân loại, xếp loại người học dựa vào kết quả cuối. Hiện tại, đánh giá đã trở thành một thành phần của quá trình đào tạo giúp nâng cao hiệu quả học tập. Người học có thể tự kiểm tra các kiến thức, kỹ năng đã học thông qua các bài kiểm tra để biết kết quả và cải thiện quá trình học. Vì vậy, hai hình thức đánh giá tổng kết và quán trình nên được sử dụng đồng thời trong quá trình đào tạo.

Tiêu chíĐánh giá tổng kết

Summative assessment

Đánh giá quá trình

Formative assessment

Thời điểmKhi kết thúc quá trình học tậpTrong suốt quá trình học tập
Mục tiêuĐể ra một quyết định trong đào tạo: xếp loại, qui định đậu – trượtGiúp người học kiểm tra kiến thức và cải thiện việc học
Cách phản hồiĐánh giá cuối cùng, cho điểm và xếp loạiPhản hồi, góp ý giúp người học cải thiện
Khung tham chiếuDùng các qui chuẩn, tiêu chuẩn để so sánh người học này với những người học khác với các định mức cụ thể

Hoặc/và Dùng các tiêu chí

Luôn dùng các tiêu chí
Hình thứcThi tự luận, trắc nghiệm với để mở hoặc đề đóng. Nộp đề án, bài luận, đề cương, luận vănKiểm tra viết, Trắc nghiệm (quiz), Bài tập: Thảo luận nhóm (discussion), seminar, bài thực hành, trình bày Đánh giá theo cặp (peer review).

Cách hình thức đánh giá học viên online của Thinking School

Dùng hình thức nào phù hợp để đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết? Việc đánh giá theo quá trình cần nhiều công cụ và hình thức đánh giá bao gồm:

 1. Khảo sát nhu cầu học tập (Training Need Assessment)
 2. Kiểm tra trước khóa học (Pre test)
 3. Quiz online sau mỗi bài giảng
 4. Tạo các diễn đàn thảo luận và nhận xét lẫn nhau
 5. Bài tập cá nhân, nhóm
 6. Phản hồi thảo luận
 7. Kiểm tra kết thúc khóa học (Post test)
 8. Nộp báo cáo
 9. Trình bày nhóm cuối khóa

Tuy nhiên triển khai nhiều hoạt động đánh giá trong lớp offline sẽ tốn nhiều thời gian, nguồn lực và vật tư. Việc tốn kém này giảm đi đáng kể khi triển khai trên hệ thống online và các ứng dụng phần mềm. Việc dùng đồng thời nhiều hình thức đánh giá online sẽ hạn chế đáng kể những bất cập trong việc đánh giá.

Lợi ích của việc Đánh giá Học viên online

Đánh giá học viên học online như thế nào cho dễ dàng, hiệu quả trong việc học tập, giảng dạy và quản lý đào tạo. Việc đánh giá online trên Hệ thống quản lý Học tập (LMS) được Thinking School triển khai thông qua các quiz tự đánh giá, bài tập cá nhân và bài tập nhóm. Học viên tự kiểm tra, nộp và lưu trữ bài tập online ở dạng bài viết, video clip, sản phẩm… Đánh giá online cực kỳ hiệu quả, thậm chí là hiều quả hơn đánh giá offline với các vẻ đẹp sau:

 1. Dễ dàng:  Vì các câu hỏi trắc nghiệm được thể hiện ngay trên màn hình, người học làm, máy tính tự chấm mà không cần tốn giấy in và chấm tay.
 2. Minh bạch: Kết quả được công bố ngay và đáp án có thể được công bố giúp các bên có thể theo dõi và kiểm soát. Giảng viên chấm điểm và phản hồi cho học viên.
 3. Chính xác: Kết quả bài trắc nghiệm được máy chấm, bài làm được lưu trữ. Tất cả các hoạt động của học viên được ghi nhận: thời gian học, thời gian nộp bài, những nội dung bài đã xem, điểm số…
 4. Hiệu quả: Kết quả được bảng điểu khiển (dashboard) tổng kết để so sánh diện rộng (Large-scale Assessment) với Đánh giá trên lớp học (Classroom Assessment)

loi ich cua viec danh gia hoc vien online

Thinkingschool.vn

Các chương trình đào tạo về e-Learning

Thinking School @2018