Đảm bảo và đánh giá chất lượng các khóa cộng đồng

Chia sẻ:

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁC KHÓA CỘNG ĐỒNG

1.Tuyên bố chất lượng của Thinking School với các khóa cộng đồng

 1. Giảng viên là người chịu trách nhiệm đầu tiên và sau cùng về chất lượng khóa học.
 2. Giảng viên cam kết cung cấp các khóa học với mức chất lượng cao nhất và trung thực nhất.
 3. Thinking School không chịu trách nhiệm về chất lượng với các khóa học cộng đồng. Thinking School đưa ra các khung hỗ trợ để đảm bảo và đánh giá chất lượng các khóa học này.
 4. Thinking School công bố minh bạch các thông tin về đánh giá chất lượng các khóa học. Học viên cần tìm hiểu kỹ qui định và thông tin liên quan trước khi đăng ký.

2. Các nguyên tắc cốt lõi của đảm bảo chất lượng tại Thinking School:

 1. Lấy người học làm trung tâm
 2. Cam kết của Lãnh đạo, giảng viên, nhân viên cho chất lượng
 3. Minh bạch
 4. Dựa vào số liệu
 5. Công bằng
 6. Cải tiên liên tục theo PDCA (Plan – Do – Check – Act)

 

 1. 6 nguyên tắc đảm bảo chất lượng tại Thinking School

3. Thinking School hỗ trợ đảm bảo chất lượng các khóa cộng đồng thông qua:

 1. Tính minh bạch: Tất cả thông tin về giảng viên, đề cương, nội dung, phương pháp giảng dạy, cam kết chất lượng, qui định các khóa học được công bố công khai cho học viên và cộng đồng. Minh bạch là nền tảng đầu tiên của chất lượng.
 2. Giảng viên: Nâng cao năng lực giảng viên về giảng dạy online và sử dụng hệ thống LMS hiệu quả trong giảng dạy.
 3. Học viên: Nâng cao năng lực của học viên về sử dụng LMS để học tập hiệu quả.
 4. Công nghệ: Cung cấp miễn phí hệ thống LMS để giảng viên tổ chức lớp học
 5. Tiêu chuẩn chất lượng: Đề xuất và công bố Tiêu chuẩn và quy trình đánh giá chất lượng khóa học cộng đồng
 6. Đánh giá chất lượng: Định kỳ tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng các khóa học cộng đồng theo tiêu chuẩn và quy định
 7. Cải tiến chất lượng: Đưa ra cá đề xuất cải tiến chất lượng dựa trên báo cáo đánh giá chất lượng. Và giám sát việc cải tiến chất lượng của các khóa học
 8. Công bố chất lượng: Công bố công khai kết quả đánh giá chất lượng của các khóa học cộng đồng.
 9. Giải thưởng chất lượng: dựa trên các báo cáo chất lượng và phản hồi của học viên, Thinking School sẽ trao các giải thưởng chất lượng cho các khóa học xuất sắc.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC KHÓA CỘNG ĐỒNG

Thinking School đưa ra các tiêu chuẩn cơ bản để giúp đảm bảo và đánh giá chất lượng.

6 tiêu chuẩn đảm bảo và đánh giá chất lượng các khóa cộng đồng tại Thinking School1.Tiêu chuẩn 1: Giảng viên

 1. Giảng viên cần cung cấp đầy đủ thông tin về học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng, và các thông tin liên lạc của mình. Các thông tin này cần được cung cấp minh bạch trên trang chủ của khóa học.
 2. Đây là các khóa học cộng đồng, không thu phí, dựa trên tinh thần tình nguyện nên không có yêu cầu nào cụ thể về bằng cấp, kiến thức, hay kinh nghiệm. Ai cũng có thể là giảng viên. Điều quan trọng là tính MINH BẠCH – nghĩa là cộng đồng biết rõ giảng viên là ai.
 3. Chú ý: tiêu chuẩn này không phải là tiêu chuẩn đối với giảng viên chính thức trong các khóa học chuyên nghiệp do Thinking School cung cấp. Một giảng viên chính thức của Thinking School thường có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ từ một trường đại học danh tiếng, có kính nghiệm quản lý thực tiễn ở doanh nghiệp, và có kinh nghiệm giảng dạy chuyên sau.

2.Tiêu chuẩn 2: Đề cương khóa học

 1. Giảng viên cần cung cấp đầy đủ các thông tin về khóa học trong Đề cương khóa học.  Đề cương bao gồm: Mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo.
 2. Đề cương môn học chính là cam kết của giảng viên với học viên và cộng đồng.

3.Tiêu chuẩn 3: Tài nguyên khóa học

 1. Tài nguyên khóa học bao gồm: video clip bài giảng, slide, bài đọc thêm, bài tập tình huống, bài tập thực hành, bài trắc nghiệm, games, tài liệu tham khảo
 2. Tài nguyên được đánh giá qua 3 tiêu chí: 1) tính nguyên bản, 2) tính đa dạng, 3) số lượng và chất lượng
 3. Tính nguyên bản: nội dung do chính giảng viên khóa học phát triển và thể hiện kiến thưc, kinh nghiệm, kỹ năng riêng của giảng viên. Giảng viên có thể sử dụng tài liệu của người khác (có ghi chú tài liệu tham khảo chính xác và tuân thủ Luật Bản quyền) nhưng tỷ lệ không quá 30% nội dung khóa học.
 4. Tính đa dạng: các tài nguyên và hoạt động học tập cần đa dạng về hình thái thể hiện để đáp ứng các phong cách học tập khác nhau của học viên. Cụ thể các hình thức: video clip, audio clip, bài đọc, games, bài tập tình huống, thực hành, trắc nghiệm, đánh giá…
 5. Số lượng và chất lượng: một khóa học cộng đồng của Thinking School không ít hơn 1 tín chỉ Châu Âu (ECTS), nghĩa là tương đương 20-25 giờ học. Giờ học bao gồm: giờ học viên xem và học các nội dung online (30-35%), học trực tiếp với giảng viên qua live streaming (20-30%), làm bài tập cá nhân, nhóm, kiểm tra, thi (25-35%).  Chất lượng của nội dung thể hiện qua độ chỉnh chu về hình thưc của nội dung (thiết kế, bố cục, chính tả…) và mức độ nội dung thể hiện mục tiêu khóa học.

4.Tiêu chuẩn 4: Học viên

 1. Số lượng học viên đăng ký tham gia
 2. Tỷ lê học viên hoàn thành khóa học
 3. Tỷ lệ và mức độ tương tác của học viên với khóa học
 4. Đánh giá của học viên về khóa học

Các tiêu chuẩn này được thống kê trên dashboard của khóa học

5. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giảng dạy

 1. Phản hồi và tương tác của giảng viên với học viên
 2. Độ phong phú của các hoạt động giảng dạy
 3. Tính chuyên nghiệp của giảng viên

6. Tiêu chuẩn 6: Cải tiến chất lượng liên tục

Tiêu chuẩn này đánh giá mức độ liên tục cải tiến nội dung, phương pháp dạy và học của giảng viên.

7. Qui trình đánh giá chất lượng khóa học

 1. Giảng viên tự đánh giá theo các tiêu chuẩn hướng dẫn. Sau khi tự đánh giá, giảng viên tự điều chỉnh để phù hợp với tiêu chuẩn. Giảng viên nộp báo cáo tự đánh giá cho học vụ của Thinking School.
 2. Hội đồng đảm bảo chất lượng của Thinking School sẽ xem xét báo cáo và tiến hành đánh giá theo các tiêu chuẩn. Hội đồng sử dụng các tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng để đánh giá và sử dụng các phương pháp đa dạng như: số liệu khách quan trên dashboard quản lý, xem nội dung trong khóa học, dự giờ, phỏng vấn học viên…Trong quá trình và sau khi đánh giá Hội đồng sẽ đưa ra các báo cáo và khuyến nghị cải tiến chất lượng cho các khóa học.
 3. Giám đốc học vụ của Thinking School xem xét báo cáo của Hội đồng và phê duyệt báo cáo. Báo cáo này là căn cứ để ra các quyết định liên quan như cho phép tiếp tục, đề nghị cải tiến, hay đóng khóa học.
 4. Công bố báo cáo chất lượng: Sau khi được phê duyệt, báo cáo sẽ được công bố minh bạch trên trang web cộng đồng của Thinking School.

 

Qui trình đánh giá chất lượng các khóa cộng đồng tại Thinking School

8. Thành phần hội đồng đảm bảo chất lượng:

 1. Chủ tịch: Giám đốc học vụ của Thinking School
 2. Ủy viên thường trực: Trưởng bộ phận học vụ
 3. Thành viên: Đại diện bộ phận học vụ, đại diện giảng viên, đại diện học viên (nếu cần thiết)

 

Xem thêm Quy định hoạt động cộng đồng của Thinking School

 

 

Thinking School @2018