Danh mục

Đặt vấn đề

Với sự phát triển của công nghệ  thay đổi về nhận thức, mô hình Lớp học đảo ngược đã xuất hiện và đang trở thành một lựa chọn của nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới. Mô hình Lớp học đảo ngược giải quyết được những vấn đề mà lớp học truyền thống đang gặp phải và tạo điều kiện cho người học lĩnh hội một cách chủ động hơn với sự gắn kết tốt hơn với lớp học, giảng viên, và các học viên khác đồng thời cho người học cơ hội tiếp cận với các bậc học cao của thang Bloom như ứng dụng, phân tích, đánh giá, và sáng tạo. 

Những ưu điểm lớn nhất của mô hình Lớp học đảo ngược đó là mô hình cho phép người học có thể tự học theo tốc độ của riêng mình, động viên người học chủ động tiếp cận tài liệu của lớp học, giải phóng được giáo viên và học viên khỏi những giờ ‘giảng bài’ và tạo điều kiện cho những hoạt động học tập hiệu quả, sáng tạo, và chủ động hơn. Ngoài ra, mô hình Lớp học đảo ngược cho người giáo viên cơ hội để tương tác và kết nối sâu hơn vào quá trình lĩnh hội của người học đồng thời cho người học quyền kiểm soát và trách nhiệm với quá trình học của chính mình 

Thinking School quyết định áp dụng triệt để mô hình Lớp học đảo ngược kết hợp với eLearning cho 21 khóa học Kỹ năng giảng dạy online sử dụng mô hình ‘Tương tác-Gắn kết-Chất lượng-Thương hiệu’ của Tiến sĩ Vũ Thế Dũng để tìm hiểu và chứng minh sự hiệu quả của mô hình nếu được quan tâm, đầu tư, và triển khai đúng phương pháp.

Hình thức triển khai

Khóa học Kỹ năng giảng dạy online kéo dài trong 3 tuần  với các tiêu chí đánh giá như sau:

  1. Tham gia các buổi học trực tuyến live streaming (vắng tối đa 2 buổi)
  2. Xem 100% các nội dung trên hệ thống E-learning: 37 clips bài giảng và 33 clip tài liệu tham khảo. 
  3. Thực hiện 3 bài tập cá nhân: 1, 2, 3
  4. Hoàn thành 9 bài kiểm tra nhỏ (trắc nghiệm)
  5. Bài tập nhóm (thuyết trình 1 chủ đề)
  6. Nhận xét và đánh giá bài làm của ít nhất 5 bạn học (tối thiểu) trên diễn đàn lớp học
  7. Tham gia thảo luận trên E-learning – 7 ý kiến (tối thiểu)

Cuối khóa học, học viên được yêu cầu điền bảng đánh giá về khóa học với 13 tiêu chí như sau:

13 tiêu chí đánh giá khóa học - Thinking School

Kết quả

Profile học viên

STT Trình độ học vấn Số lượng
1 Trung học 7
2 Cao đẳng 18
3 Đại học 309
4 Thạc sĩ 686
5 Tiến sĩ 111
6 Không cung cấp 220
Tổng 1,354
  • Các địa phương: 21 tỉnh thành trong cả nước. Chủ yếu: TP HCM, Đà Nẵng, Phú Yên, Hà Nội.
  • Quốc tế: Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Thái Lan

Thống kê sơ bộ

STT Lớp Nhập học Số buổi livestream Tổng số 

giờ học

Số 

giờ học trung bình

Số 

bài tập cá nhân

Số 

dự án nhóm

1 Cộng đồng 302 23 13,691 45.3 302 12
2 Trường #1 143 22 4,786.6 33.5 396 12
3 Trường #2 235 37 10,100.2 41.7 529 20
4 Trường #3 458 75 17,901.6 39.1 1,212 40
Tổng 1,112 157 46,479.4 39.9 2,439 84

Tỉ lệ hoàn thành

STT Lớp Số lớp Đăng ký  Nhập học Hoàn thành Tỷ lệ hoàn thành Đánh giá trung bình
1 Cộng đồng 3 518 302 122 40.4% 4.7/5 (134)
2 Duy Tân 3 143 143 132 92.3% 4.7/5 (100)
3 Đông Á 5 235 235 172 73.2% 4.6/5 (162)
4 Văn Lang 10 458 458 400 87.3% 4.5/5 (342)
Tổng 21 1,354 1,112 826 Trung bình: 72.6% 4.6/5 (738)

Cảm nhận của học viên về mô hình LHĐN

Mô hình Lớp học đảo ngược được đón nhận một cách tích cực bởi phần lớn các học viên tham gia. Trong quá trình khảo sát học viên, 674 học viên nói rằng mô hình Lớp học đảo ngược là 1 trong 3 điều họ tâm đắc nhất về khóa học. Học viên đồng thời chia sẻ sự thuận tiện và linh hoạt của mô hình Lớp học đảo ngược đặc biệt là khi họ có toàn quyền chủ động trong việc học. 

Học viên cũng đồng ý rằng mô hình Lớp học đảo ngược cho phép họ học dễ dàng và hiệu quả do họ có động lực và có trách nhiệm hơn trong quá trình lĩnh hội. Mô hình Lớp học đảo ngược kết hợp với 1 hệ thống quản lý học tập thân thiện, dễ sử dụng cùng với giảng viên nhiệt tình đã tạo nên một lớp học chất lượng với sự gắn kết cao giữa học viên với học viên, học viên với giảng viên, và học viên với hệ thống. Điều này thể hiện ở kết quả đánh giá khóa học: 13 tiêu chí đánh giá của khóa học đều nhận được số điểm rất cao (trung bình 4.6/5)

Lớp học đảo ngược giải quyết được hai vấn đề

Thinking School, dựa vào mô hình ‘Tương tác-Gắn kết-Chất lượng-Thương hiệu’, thấy rằng mô hình Lớp học đảo ngược khi được triển khai với 1 HTQLHT tốt đã giải quyết được hai vấn đề chính học viên nêu ra ở khảo sát đầu khóa: sự gắn kết của  học viên và chất lượng của khóa học. 

Về chất lượng của khóa học, các học viên tham gia khóa học nhìn chung đều có phản hồi tích cực về cách tổ chức lớp học đảo ngược tại Thinking School. Học viên được tiếp cận với toàn bộ tài nguyên của khóa học ngay từ đầu với những hướng dẫn và quy định học vụ rõ ràng và minh bạch. Sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức lớp học, nội dung video bài giảng, khả năng được tự học theo cách riêng của mỗi người, và sự linh hoạt, tiện lợi và dễ dàng tiếp cận nội dung của khóa học cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của của khóa học Kỹ năng giảng dạy online.

Đối với chất lượng gắn kết của học viên, từ bước thiết kế đến triển khai, khóa học Kỹ năng giảng dạy online đều đặt học viên làm trung tâm và trao quyền cho họ tự quyết định quá trình lĩnh hội của mình. Sự gắn kết của học viên được thể hiện ở rất nhiều kênh: bình luận dưới từng nội dung bài giảng, phản hồi bài tập của nhau, phản hồi giữa giảng viên và học viên qua các bài tập cá nhân, và hỗ trợ kỹ thuật và học vụ  của Thinking School. 

So với sự kém hiệu quả trong việc duy trì sự gắn kết và thúc đẩy sự học chủ động của mô hình lớp học truyền thống ở bậc Đại học, kết quả mà Thinking School mang lại cho thấy mô hình Lớp học đảo ngược đang mở ra một tương lai xán lạn cho một mô hình giáo dục mới hiệu quả hơn, gắn kết hơn, tương tác hơn, và có động lực hơn cho người học. 

Các chương trình đào tạo về e-Learning

Chưa có đánh giá.

Mời các bạn cùng thảo luận

Các bài viết về: Kỹ năng giảng dạy Online


Các bài viết khác


THE THINKING SCHOOL @2018
X