Tương tác và gắn kết với học viên online

Chia sẻ:

GIA TĂNG TƯƠNG TÁC VÀ GẮN KẾT HỌC VIÊN

Đào tạo kỹ năng cho học viên trên môi trường online hình thức đào tạo mới và dần phổ biến. Trong đó, Vấn đề lớn của giảng dạy online là làm sao để Tương tác và gắn kết với học viên qua môi trường trực tuyến.  Thinking school đã Giải quyết cơ bản bằng mô hình tương tác và gắn kết học viên. Bên cạnh nội dung tốt, giảng viên tốt, thì Phương pháp tốt, qui trình tốt, học viên tương tác và gắn kết là thành phần chín. Phương pháp Thinking sử dụng bao gồm phương pháp tổ chức lớp học tạo gắn kết cho học viên và lớp. Học viên càng tương tác với nhau và với lớp thì càng gắn kết. Càng gắn kết thì càng làm bài tập và càng tham gia hoạt động của lớp. Càng tham gia thì kỹ năng và kiến thức càng cải thiện.

Quy trình tương tác và gắn kết học viên

Quy trinh gan ket hoc vien

Learning xem bài giảng, làm quiz, đọc bài, xem các clip vui, làm các câu đố, làm các bài tập, thảo luận trên diễn đàn, comment bài của học viên khác, trả lời comment, đọc tin nhắn. Tương tác qua các buổi live với cả lớp. Tương tác qua họp nhóm. Tương tác càng nhiều (số lượng), càng đa dạng thì gắn kết càng cao. Chất lượng tương tác càng tốt thì càng gắn kết. Bảy loại tương tác bao gồm:

TT Các loại tương tác Hình thức Chức năng, platform
1 Học viên – học viên Kết bạn, comment, xem clip của nhau, làm việc nhóm chung Comment, Live, forum, group face/ group zalo
2 Học viên – nhóm Nhóm trưởng, cách thức hoạt động nhóm •       Quy định về hoạt động nhóm: tất cả các khóa đều có hoạt động nhóm, bài tập nhóm. Có thuyết trình nhóm

•       Hướng dẫn hoạt động nhóm: có lịch họp nhóm trong lịch học

•       Có phương tiện cho hoạt động nhóm: live room, forum, group face

•       Mỗi buổi live, giảng viên dành ít nhất 20 phút cho hoạt động nhóm

3 Nhóm với nhóm Giao các công việc cho nhóm

Class leader, cheerleader

4 Học viên – giảng viên Feedback của giảng viên với học viên trên bài tập cá nhân và nhóm
5 Học viên – hệ thống Học viên comment, nhắn tin, đánh giá unit

Nhận thinking coint, xem dashboard, nghe nhạc và clip trên app của thinking

6 Giảng viên với nhóm GV feedback và cùng làm việc nhóm
7 Giảng viên với lớp Email cho lớp nhắc nhở

Tương tác khi lên lớp

Các chức năng của live

Mô hình gắn kết và tương tác với học viên trên nhiều nền tảng

Mo hinh tuong tac gan ket

Quy trình đào tạo của Thinking School

Kinh nghiệm đào tạo của Thinking School bao gồm Quy trình triển khai lớp học online và qui định được triển khai chặt chẽ

Phân nhóm ngay trước thời điểm Orientation (nếu kịp, còn không thì khai giảng phải có nhóm)

Ngày orientation/ hoặc khai giảng chia room để các nhóm làm quen 20 phút

  1. Từng thành viên giới thiệu
  2. Bầu trưởng nhóm – Nhóm trưởng sẽ có mã số NT ở cuối mã học viên
  3. Điểm danh nhóm
  4. Mỗi nhóm có 1 tiết mục giới thiệu nhóm với cả lớp

Mỗi buổi live đều có 15-20 phút để cho các hoạt động nhóm

Khuyến khích các thầy tổ chức các trò chơi nhóm thi đấu mở ổ chữ để gia tăng tinh thần đồng đội của nhóm

Mỗi môn học nên có thời gian khoảng 3 tuần để học viên có thể làm quen với nhau

Trong đó có ít nhất 3 buổi họp nhóm mỗi buổi 90 phút- các buổi này nằm trên lịch học – Mỗi buổi đều có điểm danh và biên bản làm việc nhóm

Trên hệ thống quản lý học tập (LMS), Chất lượng đào tạo được đảm bảo và nâng cao toàn diện bởi hoạt động gắn kết, tương tác giữa người dạy và người học. Nhờ đó Thinking School đang triển khai thành công mô hình flipped class room online với hình thức Blended model. Các hoạt động tương tác cụ thể được đào tạo trong môn học Kỹ năng giảng dạy online.

Thinkingschool.vn

Thinking School @2018