Flipped Classroom có thể triển khai từng phần không?

Chia sẻ:

Flipped classroom là mô hình học tập tiên tiến. Ở mô hình này, giảng viên sẽ xây dựng tài liệu học tập số và học viên sẽ xem bài trước khi đến lớp. Điều này cho phép thầy và trò có thời gian để thảo luận rộng và sâu hơn tại lớp.

Tuy nhiên, flipped classroom có thể thực hiện từng phần? Chúng ta sẽ làm gì khi chưa có một bài giảng online nào trong tay? Và nếu học viên không bài trước khi đến lớp, chúng ta cần làm gì? Dưới đây là kinh nghiệm của Thinking School trong việc triển khai mô hình này.

Flipped classroom có thể thực hiện từng phần?

Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Để có thể chuyển hoàn toàn sang mô hình này, người thầy cần sản xuất rất nhiều bài giảng online. Đây là việc cần thời gian, giảng viên khó có thể thực hiện một sớm một chiều. Trong thời gian này, người đào tạo nên xem e-learning như là công cụ hỗ trợ trước khi đến lớp. Đến khi kho học liệu đã đầy đủ, người thầy hoàn toàn có thể triển khai theo mô hình này.

flipped classroom co the trien khai tung phan duoc

Chúng ta làm gì khi học viên không xem bài trước khi đến lớp?

Đây hoàn toàn là một lo lắng rất thực tế. Nếu tất cả học viên không xem trước thì giáo án sẽ bị “cháy”. Câu chuyện không dừng lại ở công nghệ, đó là con người. Người thầy và người học cần thay đổi hành vi học tập. Để học viên thích nghi với việc này, người thầy cần có khả năng dẫn dắt sự thay đổi. Khi một bài giảng được đưa lên, người thầy cần liên tục email, nhắc nhở để học viên vào xem.

Khi đến lớp, nếu có một vài học viên chưa xem, người thầy cũng chỉ tập trung vào việc thảo luận. Khi việc này được lặp lại thường xuyên, cả lớp sẽ có thói quen xem bài giảng trước khi đến lớp. Thậm chí, nếu người thầy chưa đưa bài giảng, học viên còn “nhắc” và hỏi vì sao chưa đưa lên. Do đó, đây là quá trình lãnh đạo sự thay đổi của người thầy.

Kết luận

Việc triển khai flipped classroom ban đầu có thể gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu thành công, học viên lẫn người thầy sẽ nhận được rất nhiều các lợi ích. Người đào tạo một khi đã chọn cần kiên định với mục tiêu này.

Các chương trình đào tạo về e-Learning

Thinking School @2018