7 thách thức khi dạy online cần phải vượt qua

7 thách thức khi dạy online cần phải vượt qua

Chia sẻ:

7 thách thức phải vượt qua khi dạy online

Đào tạo trực tuyến đã trở thành một xu thế tất yếu trong những ngày này, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên, để triển khai một chương trình đào tạo trực tuyến thành công đòi hỏi người làm đào tạo phải vượt qua rất nhiều thách thức. Dưới đây là 7 thách thức khi dạy online chính mà nhà quản lý, người dạy và người học phải vượt qua.

1.Thách thức đến từ cam kết của lãnh đạo

Thách thức dạy online đầu tiên phải kế đến là nhận thức và cam kết của lãnh đạo cao nhất trong tổ chức. Lãnh đạo thiếu kỹ năng, lãnh đạo thiếu kiến thức và chưa thật sự trải nghiệm sâu sắc việc dạy online sẽ là một rào cản lớn. Có thể người lãnh đạo xuất thân là một người thầy truyền thống nên chưa thật sự biết đích đến và quá trình để thực hiện hiệu quả. Đây là thách thức đầu tiên phải vượt qua khi dạy và học online.

2. Thách thức đến từ giảng viên 

Người thầy chưa thật sự sẵn sàng cho việc chuyển sang trực tuyến là thách thức dạy online thứ hai. Có nhiều thầy cô sợ phải quay bài giảng online, một phần do sợ quay trước ống kính, một phần do thiếu kỹ năng, một phần khác do lo sợ rằng nếu nói sai thì khó lòng sửa lại. Do đó, người thầy cần vượt qua nỗi sợ này để biến thách thức trên sang cơ hội trở thành một người thầy dạy online.

thách thức khi dạy online và đào tạo trực tuyến

3. Thách thức đến từ học viên

E-learning hầu như không phải câu chuyện của hệ thống mà là do yếu tố con người. Bên cạnh các thách thức của người dạy, người học cũng phải tự mình đọc sách, phải tự mình tìm hiểu và tự mình thảo luận. Việc tổ chức các hoạt động trong lớp học trên môi trường số để việc này diễn ra hiệu quả sẽ là một thách thức của người làm đào tạo.

4. Thách thức đến từ các phương pháp giảng dạy mới

“Lấy học trò làm trung tâm” là một tôn chỉ đã có từ lâu. Tuy nhiên, làm thế nào để chuyển việc dạy và học từ môi trường truyền thống sang môi trường số hóa luôn  là một thách thức cho người dạy lẫn người học. Người dạy cần xây dựng tương tác, xây dựng thảo luân và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho người học.

5. Thách thức đến từ quản lý chất lượng

Ở lớp học truyền thống, từ lâu đã có các mô hình quản lý chất lượng. Tuy nhiên, để quản lý chất lượng trên môi trường online, để có thể tuyên bố chất lượng được đảm bảo, đó sẽ luôn là một thách thức. Người làm quản lý cần có một hệ thống các chỉ số được đo lường liên tục, trực quan, minh bạch để có cái nhìn tổng quan và có công tác đảm bảo chất lượng kịp thời.

6. Thách thức đến từ số hóa các nội dung

Các hoạt động tạo quiz, gamification, xây dựng video bài giảng, bao gồm nói trước ống kính và biên tập là một thách thức khác trong việc xây dựng tài nguyên đào tạo trực tuyến. Các công cụ hỗ trợ giảng dạy, tạo game tương tác hiện tại đã có rất nhiều, người thầy cần học cách để tận dụng và tối ưu hóa trong kế hoạch giảng dạy của mình.

7. Thách thức đến từ việc áp dụng công nghệ mới

Công nghệ càng ngày càng rẻ, liên tục thay đổi và phát triển. Tuy nhiên, câu chuyện không phải công nghệ nào là tối ưu chi phí, điều quan trọng nhất là công nghệ nào phù hợp với người học. Làm thế nào để trở thành người dùng hệ thống một cách thông thái và hiệu quả sẽ luôn là một thách thức phải vượt qua.

Kết luận

Dạy và học online luôn là một thách thức và cũng là một cơ hội. Một khi đương đầu được, các thách thức này sẽ giúp e-learning phát huy được tối đa vẻ đẹp vốn có của nó.

Các chương trình đào tạo về e-Learning

Thinking School @2018