Flipped Classroom – Lớp học đảo ngược

Chia sẻ:

Mô hình lớp học đảo ngược

Lớp học đảo ngược (Flipped classroom) là một phương pháp đào tạo mới trong đó cung cấp nội dung học tập cho người học học tập trước khi vào lớp. Ý tưởng và mô hình lớp học đảo ngược hình thành tại Mỹ từ những năm 1990. Với hình thực đào tạo online, tài liệu học tập được giảng viên cung cấp trên hệ thống eLearning. Người học sẽ học tập ở hai không gia trong và ngoài phạm vi lớp học làm tăng thời lượng và hiểu quả học tập.

Hoạt động của người tham gia

 

Người dạy Người học
Ngoài không gian lớp học Soạn tài liệu giảng dạy, video bài giảng

Chia sẻ với người học trên Hệ thống quản lý học tập

Tự học, xem, tiềm hiểu bài giảng

Ghi chú những điều chưa rõ, chưa hiểu, chuẩn bị các câu hỏi dành cho người dạy

Trong không gian lớp học Điều phối lớp học

Trả lời câu hỏi, tình huống thực tế của người học

Chủ động tham gia lớp học

Đặt câu hỏi, thực hành, thảo luận, ứng dụng các kiến thức

Phương pháp đạo tạo Flipped Classroom online

Tại Thinking School, tạo theo phương pháp Flipped classroom được triển khai theo 3 bước. Bước 1: học trước trên Learning, Bước 2: Học trên livestream hoặc trực tiếp tại lớp, Bước 3: hoàn tất môn học trên eLearning. Vẻ đẹp của phương pháp 3 bước này là làm cho người học có trải nghiệm học tập với nhiều hình thức đa dạng. Việc học eLearning sẽ thú vị khi người học được xem video clip bài giảng nôi dung hay, xúc tích và làm bài quiz kiểm tra kiến thức. Giảng dạy qua livestream làm tăng tính tương tác, gắn kết thông qua việc thảo luận tình huống, thuyết trình. Từ đó, chất lượng đào tạo sẽ tăng với tỷ lệ học viên tham gia học và hoàn thành khóa học cao.

dao tao theo flipped class room

So sánh hiệu quả lớp học đảo ngược và truyền thống

Lớp học đảo ngược chuyển sự hướng dẫn học tập sang mô hình lấy người học làm trung tâm, trong đó thời gian lên lớp được sử dụng để khám phá sâu hơn các chủ đề. Với 6 cấp độ học tập trong thang Bloom, trong lớp học đảo ngược, người học sẽ chú trọng nhớ và hiểu ngoài lớp học. Khi đến lớp, giảng viên sẽ chú trọng giúp người học ứng dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo. Điều này ngược lại với lớp học truyền thống rất chú trọng giúp người học hiểu và nhớ lý thuyết tại lớp.

So sanh lop hoc dao nguoc va lop hoc truyen thong
So sánh lớp học truyền thống và đảo ngược

Vẻ đẹp của Flipped Classroom

Tuy còn nhiều thách thức khi một số người học chưa có thiết bị học hoặc chưa quen việc học online, Flipped classroom đã chứng tỏ được vẻ đẹp của một phương pháp học tập và đào tạo online với hiệu quả ưu việt:

  1. Triển khai đào tạo quy mô lớn nhiều lớp, nhiều học viên, với nội dung và ở nhiều địa bàn khác nhau.
  2. Duy trì liên tục hoạt động học tập đa dạng
  3. Hệ thống hóa kiến thức giúp người học đào sâu và ứng dụng kiến thức
  4. Tiết kiệm chi phí đào tạo
[VTD] Flipped Class - Phương pháp giảng dạy

ThinkingSchool.vn

Các chương trình đào tạo về e-Learning

 

Thinking School @2018