Phương pháp đào tạo của Thinking School

Chia sẻ:

Đặc điểm nổi bật của phương pháp đào tạo của Thinking School

Từ năm 2018, lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) đã được Thinking School triển khai sử dụng cho tất cả các khóa đào tạo. Cách tiếp cận này là trọng tâm của 6 phương pháp đào tạo với những đặc điểm nổi bật sau đây:

 1. Quá trình đào tạo được thiết kế thành 3 giai đoạn: trước đào tạo (bước 1), đào tạo (bước 2, 3, 4, 5) và sau đào tạo (bước 6).
 2. Các loại hình đánh giá khác nhau về sự thay đổi hành vi (năng lực đạt được) thể hiện trong thiết kế của 3 giai đoạn đào tạo.
 3. Các nội dung trực tuyến cùng với các buổi đào tạo thời gian thực với các giảng viên được phối hợp chặt chẽ với nhau để mang lại hiệu quả đào tạo cao nhất.
 4. Tất cả các khóa đào tạo được tổ chức một cách có hệ thống trong LMS (hệ thống quản lý học tập) của chúng tôi với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các bảng điều khiển quản lý, giúp các học viên, nhà đào tạo, quản lý và đội ngũ nhân sự giám sát và liên tục cải thiện hiệu quả đào tạo.

6 bước của lớp học đảo ngược-cách tiếp cận phương pháp

phương pháp đào tạo

Các hình thức đánh giá học viên

Thinking School chia hình thức đánh giá học viên thành 6 giai đoạn. 

 • Trước đào tạo: Thinking School sẽ đánh giá nhu cầu đào tạo để biết được cấp độ, kỹ năng hiện tại của học viên hoặc độ vênh trong kỹ năng. Công cụ đánh giá được sử dụng trong giai đoạn này là khảo sát chuẩn hóa, phỏng vấn sâu, và quan sát hành vi.
 • Tự học 1: Ở giai đoạn này, học viên sẽ được kiểm tra trình độ hiểu biết và những kỹ năng mới học. Các bài trắc nghiệm chuẩn hóa, câu hỏi mở và bài tập về nhà là công cụ đánh giá cho “Tự học 1”
 • Học với giảng viên: Thông qua các bài trắc nghiệm, quan sát, nhận xét và học viên tự phản chiếu, giảng viên sẽ đánh giá học sinh của mình theo quá trình: kiểm tra trình độ lĩnh hội ở bậc cao (khả năng đánh giá, phân tích) và khả năng thực hành kỹ năng mới học. 
 • Tự học 2: Bằng những quan sát, nhận xét của bản thân mình, học viên sẽ dần cải thiện kỹ năng và thay đổi hành vi nhìn nhận về những vấn đề được học.
 • Huấn luyện với giảng viên: Đây là giai đoạn học sinh sẽ được cải thiện các kỹ năng/thay đổi hành vi dưới sự quan sát và phỏng vấn của giảng viên.
 • Sau đào tạo: Giai đoạn cuối cùng có hai hình thức đánh giá là đánh giá theo quá trình và đánh giá theo kết quả. Ở hình thức quá trình, học sinh được nhận xét 360, tự phản chiếu và đánh giá bản thân. Ở hình thức kết quả, giảng viên sẽ dựa vào kết quả bài tập và đề án tốt nghiệp để đánh giá học sinh. Công cụ đánh giá của giai đoạn này là khảo sát 360, bảng checklist tự phản chiếu, và bảng checklist chấm điểm.

Chương trình đào tạo mẫu

Screenshot 2021 03 04 161347

Hệ thống quản lý học tập phục vụ cho lớp học đảo ngược

Các thành phần của Hệ thống quản lý học tập (LMS) của Thinking School
E-learning
 1. Dùng để tổ chức các khóa đào tạo, đánh giá học viên, tổ chức nội dung tài liệu như bài trắc nghiệm, bài tập, bài đọc, bài thực hành
 2. Học viên sử dụng E-learning để truy cập các khóa đào tạo 24/7/365 (xem clip bài giảng, làm bài trắc nghiệm, tự đánh giá, thảo luận trong forum, gửi tin nhắn cho giảng viên và bạn học)
Mobile app Đây là E-learning trên nền tảng di động (iOS, Adroid)
Bảng quản lý của học viên
 1. Đánh giá: Bảng quản lý cung cấp mọi thông tin về hiệu suất học tập (bài tập, bài trắc nghiệm, tổng thời lượng học, điểm danh, phản hồi của giảng viên)
 2. Tiến độ học tập: học viên có thể kiểm tra tiến độ của họ của mọi khóa học đã đăng ký
Bảng quản lý của giảng viên
 1. Thông tin đào tạo: thông tin của các khóa đào tạo được hiển thị trên bảng quản lý (thông tin học viên, kết quả đánh giá, tiến độ học tập, điểm danh, phản hồi của học viên về chất lượng đào tạo, và các báo cáo khác)
 2. Cung cấp nhận xét cho học viên và phản hồi ý kiến của học viên
Bảng quản lý của Nhân sự
Lớp học livestream
 1. Giống như Zoom, hình thức livestream này cho phép học viên và giảng viên tổ chức các buổi đào tạo trực tuyến, thời gian thực
 2. Tốt hơn Zoom, hệ thống trực tuyến của Thinking school tự động lưu trữ thông tin điểm danh và mức độ tương tác của học viên (thời lượng nói của học viên, những câu trả lời của học viên trong buổi học)

 

Các hình thức đào tạo khác

Triet ly dao tao cua Thinking School.pptx 1

 • Mô hình lớp học đảo ngược là cách tiếp cận chính của Thinking School khi tổ chức đào tạo. Điều này thể hiện rõ ràng ở phương thức đào tạo 2 và 3 và đã được chứng minh là phương pháp đào tạo đạt hiệu quả tốt nhất.
 • Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cung cấp đào tạo theo kiểu truyền thống (phương thức 1) và hình thức tự học trực tuyến (phương thức 4) để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
 • Tất cả các môn học của Thinking School đều có thể điều chỉnh để triển khai dưới cả 4 phương thức.

 

So sánh 4 phương thức đào tạo

Triet ly dao tao cua Thinking School.pptx 2

 

Tài liệu tham khảo:

Các mô hình đào tạo và giảng dạy online

Teachthought: The Definition Of The Flipped Classroom

Thinking School @2018