Mô hình Cây vấn đề – Problem tree

Chia sẻ:

Mô hình Cây Vấn đề – Problem tree

cây vấn đề - Problem tree thinking school

Mô hình hóa cây vấn đề – problem tree

Cây Vấn đề – Problem tree là gì?

Cây vấn đề – Problem tree là một mô hình đánh giá nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, tìm ra vấn đề cốt lõi và các ảnh hưởng mà vấn đề đó đã gây ra.
Một cái cây ta chia ra làm 3 phần như sau: Thân, rễ, cành lá.

Phần thân: là vấn đề cốt lõi
Phần rễ: là các nguyên nhân của vấn đề cốt lõi (nguyên nhân gốc rễ)
Phần cành lá: là các ảnh hưởng mà vấn đề cốt lõi gây ra

Tình huống: Nguyên nhân nghỉ việc

Vấn đề : Phần thân
Số liệu báo cáo năm 2020 lượng nhân viên nghỉ việc tăng 15% so với năm 2021.

Nguyên nhân: Phần rễ
Qua việc khảo sát nhân viên ta có được nguyên nhân cốt lõi là: Lương thấp.

Nguyên nhân gốc rễ
Làm rõ và kiểm chứng nguyên nhân cốt lõi ta có được nguyên nhân gốc rễ  của lương thấp là: – Lương cơ bản: Thấp
– Phụ cấp: Không đầy đủ
– Phúc lợi: không tốt

Giải pháp: Cải thiện lương cho nhân viên.

Nhưng hãy thử dùng tư duy phản biện thay đổi góc nhìn, thoát ra khỏi góc nhìn hiện tại. Chúng ta thử xem con nguyên nhân nào CÓ THỂ dẫn đến làm cho nhân viên nghỉ việc.
Có thể nguyên nhân cốt lõi đến từ:

mô hình cây vấn đề cho tình huốn

Tác động: Phần cành

– Thiếu nhân lực
– Tăng áp lực công việc

Kết Luận

Mô hình cây vấn đề  – Problem tree cung cấp cho các nhà quản lý một góc nhìn tường minh và xuyên suốt của vấn đền. Để giúp nhà quản lý đánh giá và đưa ra các quyết định, các giải pháp tối ưu nhất. Bên cạnh đó, các nhà quản lý nên phải dùng thêm các công cụ hổ trợ tìm kiếm và kiểm tra đánh giá kết quả để xác minh các vấn đề cốt lõi chính xác. Các công cụ điển hình như: Biều đồ xương cá (FISHBONE-DIAGRAM), Pareto 80 20….

Xem thêm các video về tư duy phản biện Kênh Youtube thinking School

Đăng ký kênh Youtube của Thinking school

đăng ký kênh youtube

Nguồn: thinkingschool.vn

Thinking School @2018