Khai thác số liệu phục vụ kinh doanh

Chia sẻ:

Làm nhà kinh doanh bên cạnh trực giác, thì dữ liệu định lượng cũng là một phần không thể thiếu trong các quyết định của nhà quản trị. Vậy số liệu đó là gì? Ứng dụng thế nào? là chủ để chia sẻ của bài viết

Khai thác số liệu thế nào

Một bạn đo mức độ hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ của ngân hàng A. Kết quả là 7.5/10. Bạn chỉ để kết quả 7.5 trong báo cáo. Mình hỏi bạn, 7.5 có nghĩa gì? 

Bạn nghĩ một hồi thì nói, khách hàng đánh giá khá tốt. Hỏi tiếp, tại sao? Bạn nói vì 7.5 cao hơn điểm trung bình của thang đo là 5. Hỏi tiếp còn gì nữa không? Không nghĩ ra.

Thực ra 7.5 đứng một mình không có ý nghĩa, nhưng để trong thang 10, nó là kha khá (như bạn bình luận). Nếu so với kết quả năm ngoái là 4, nó là rất tiến bộ. Nếu so với mục tiêu của ngân hàng A năm nay là 9, nó là chưa đạt mục tiêu. Nếu so với 10 của đối thủ, thì đây là yếu điểm của chúng ta.

Giờ thì bạn đã thấy làm toán không chỉ đơn giản là tính ra kết quả 7.5, nhà quản lý phải đặt 7.5 trong tương quan với các con số khác, chính trong tương quan này chúng ta có thông tin (information), ngược lại đứng một mình ta chỉ có dữ liệu (data).

Ung dung du lieu trong kinh doanh

Khai thác số liệu trong kinh doanh

Với các số liệu đang có, câu chuyện cuối cùng thông tin chúng ta đạt được là gì? Trong hoạt động kinh doanh việc sử dụng dữ liệu để thấy được sự liên quan các bên và ra quyết định là rất quan trọng. 

Chẳng hạn, nếu chúng ta tăng KPI cho bộ phận kinh doanh thì sẽ ảnh hưởng đến những bộ phận nào? Nhân sự KPI tuyển người, Hành chính KPI về tổ chức, bố trí chỗ ngồi, Marketing KPI về truyền thông tạo lead,…

Các dữ liệu mà một nhà quản lý có thể khai thác

  • Báo cáo hoạt động kết quả kinh (Nội bộ, thuế)
  • Báo cáo dòng tiền
  • Báo cáo phản hồi khách hàng
  • Báo cáo doanh thu các dòng sản phẩm
  • Báo cáo mức độ hài lòng của nhân viên
  • Báo cáo tỷ lệ đạt được KPI
  • Và hàng loạt báo cáo khác

Tuy nhiên có một điều cần lưu ý là làm sao để đặt các dữ liệu trên cùng một mặt phẳng để thấy sự liên quan, ý nghĩa của các dữ liệu. Từ đó có các thông tin và ra quyết định hiệu quả nhất.

 

nguồn: thinkingschool.vn

Thinking School @2018