Qui trình 4 bước giải quyết vấn đề

Chia sẻ:

Khi gặp vấn đề nếu chúng ta có phương pháp thì việc xử lý sẽ nhanh chóng và triệt để. Với các tài liệu khác nhau sẽ có các cách tiếp cận, các bước khác nhau. Trong bài viết này sẽ chia sẻ về 4 bước giải quyết vấn đề.

4 bước giải quyết vấn đề: 

– Xác định vấn đề

– Đưa ra các giải pháp

– Đánh giá và lựa chọn giải pháp

– Triển khai và theo dõi giải pháp.

4 buoc giai quyet van de

Bước 1: Xác định vấn đề: 

Ở bước này, chúng ta cần lưu ý

 1. Phân biệt giữa sự thật (fact) và quan điểm cá nhân.
 2. Chỉ ra cụ thể các nguyên nhân cốt lõi
 3. Lấy thông tin từ các bên
 4. Phát biểu vấn đề một cách rõ ràng
 5. Xác định những tiêu chuẩn nào đang bị vi phạm
 6. Xác định các vấn đề cụ thể là gì
 7. Tránh phát biểu vấn đề như 1 giải pháp

Bước 2: Đưa ra các giải pháp

Trong bước số 2, chúng ta đưa ra càng nhiều giải pháp càng tốt, do đó cần lưu ý:

 1. Tránh đánh giá các giải pháp
 2. Chắc chắn tất cả mọi cá nhân đều được tham gia đóng góp giải pháp
 3. Liệt kê các giải pháp phù hợp với mục tiêu
 4. Liệt kê các giải pháp ngắn hạn và dài hạn

Bước 3: Đánh giá và lựa chọn các giải pháp

Sau khi có hàng loạt giải pháp, cần có sự lựa chọn giải pháp cụ thể do đó ở bước này cần: 

 1. Dùng các tiêu chuẩn cao để đánh giá
 2. Đánh giá một cách hệ thống
 3. Dựa vào mục tiêu để đánh giá
 4. Xem xét các ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của giải pháp
 5. Phát biểu lựa chọn 1 giải pháp cụ thể

Bước 4: Triển khai và theo dõi giải pháp

Một trong những yếu tố quan trọng sau khi có giải pháp là việc triển khai và kiểm soát, ở bước này cần:

 1. Triển khai đúng thời điểm và đúng trình tự
 2. Tạo các cơ hội để nhận các góp ý
 3. Giao tiếp với các bên có thể bị ảnh hưởng bởi giải pháp đang triển khai
 4. Thiết lập hệ thống kiểm tra liên tục
 5. Đánh giá thành công của giải pháp

Các công cụ trong 4 bước giải quyết vấn đề

Cac cong cu giai quyet van de

Thinking School @2018