Những vấn đề thường gặp trong Tư Duy Phản Biện

Chia sẻ:

Làm sao để biết được mình có đang mắc phải những vấn đề trong Tư duy phản biện?

Sau đây là một số vẫn đề thường gặp trong Tư duy phản biện:

 1. Tạo ra các khái niệm hời hợt
 2. Sử dụng sai từ ngữ
 3. Tập trung vào cái vụn vặt
 4. Bỏ qua các ý tưởng cốt lõi
 5. Làm ngơ các quan điểm có liên quan
 6. Lẫn lộn vấn đề thuộc các loại khác nhau
 7. Thiếu nhận thức sâu về các định kiến của mình
 8. Không nhìn vấn đề từ những góc nhìn khác với mình
 9. Tư duy hạn hẹp
 10. Tư duy không chính xác
 11. Tư duy không logic
 12. Tư duy đơn giản hóa
 13. Tư duy đạo đức giả
 14. Tư duy bề mặt
 15. Tư duy lấy nhóm của mình làm trung tâm
 16. Tư duy lấy cái tôi làm trung tâm
 17. Tư duy lấy đám đông làm trung tâm
 18. Tư duy phi lí tính
 19. Thiếu khả năng giải quyết vấn đề
 20. Không nhận thức được về sự vô tri của mìnhNhững vấn đề thường gặp trong tư duy phản biện - thinking school
 21. Không rõ ràng, rối rắm, lẫn lộn
 22. Không suy nghĩ thấu đáo các hàm ý
 23. Mất dấu mục tiêu
 24. Không thực tế
 25. Sử dụng các ý tưởng không liên quan
 26. Tạo ra các ý tưởng lẫn lộn
 27. Không chú ý đến các mâu thuẫn
 28. Hỏi và trả lời những câu mơ hồ
 29. Hỏi và trả lời những câu không liên quan
 30. Lẫn lộn những câu hỏi khác nhau
 31. Trả lời những câu hỏi không đủ sức trả lời
 32. Đi đến kết luận dựa trên những thông tin không đúng hay không liên quan
 33. Chỉ sử dụng những thông tin ủng hộ quan điểm của mình
 34. Đưa ra những suy luận không được biện minh bằng kinh nghiệm của mình
 35. Bóp méo dữ kiện và trình bày không đúng
 36. Không chú ý các suy luận mình đưa ra
 37. Đi đến những kết luận không hợp lý
 38. Nhảy ngay đến các kết luận
 39. Không chú ý đến các giả định của mình
 40. Đưa ra các giả định không biện minh được

Nguồn: the thinker guide of fallacies

Tham khảo chương trình MASTER MINDSET

Thinking School @2018