Tự đánh giá năng lực Tư duy phản biện

Chia sẻ:

 

Dashboard đánh giá nhanh năng lực tư duy phản biện

Số người tham gia đánh giá1941
Kết quả trung bình63.86%
Thời gian thực hiện trung bình22 phút 45 giây
Kết quả cao nhất100%
Kết quả thấp nhất4.35%

Để đánh giá toàn diện năng lực Tư duy Phân tích và Phản biện bạn có thể tham khảo tại đây!

Tham gia các khoá học rèn luyện năng lực Tư duy phản biện, được thiết kế bằng công nghệ tương tác tự động mới nhất của Thinking School:

Thinking School @2018