Phân tích các bên có liên quan

Chia sẻ:

Công cụ: Phân tích các bên liên quan

Phân tích các bên liên quan - thinking school

ảnh minh họa phân tích các bên liên quan thinking school

 

Phân tích các bên liên quan là gì?

Phân tích các bên liên quan – Stakeholder analysis nhầm để xác định phạm vi của dự án. Xác định tất cả các bên có liên quan đến dự án, đến vấn đề…, mà chúng ta đang trao đổi, đang xử lý.

Nhóm các bên liên quan:

Nhóm bên trong | Nhóm bên ngoài
Nhân viên, phòng ban, các cấp quản lý… Nhà cung cấp, chính phủ, nhà đầu tư, kênh phân phối, trường đại học, trung tâm nghiên cứu…

Các cấp của công cụ phân tích:

– Giải quyết vấn đề: Có những bên nào liên quan đến vấn đề này, đến giải pháp này. Với những giải pháp được đưa ra thì đâu là kỳ vọng và họ phản ứng như thế nào?

Vận hành: Những quyết định của chúng ta thì nó ảnh hưởng đến các bên liên quan trực tiếp, gián tiếp như thế nào?

Tư duy chiến lược:

+ Chúng ta nên lựa chọn thị trường nào? Chúng ta nên phát triển sản phẩm nào? Phát triển dịch vụ mới nào? Công nghệ mới nào?
+ Hội đồng quản trị của công ty sẽ có mong muốn gì? Các nhà đầu tư họ mong muốn gì?

Thực hiện phân tích:

Phân tích các yêu cầu, kỳ vọng và tác động. Liên tục được thực hiện và diễn ra trong toàn bộ quá trình.

Các câu hỏi hỗ trợ phân tích:

1. Những bên liên quan là ai?
2. Mức độ tác động đến chúng ta là gì?
3. Tầm quan trọng của họ cho từng thành viên là gì?
4. Vai trò cụ thể của họ là gì?
5. Đâu là những bên liên quan chính yếu?
6. Mong muốn của họ cụ thể là gì?

Thinking school nhận định việc phân tích các bên liên không chỉ ở cấp độ vi mô, mà còn ở cấp độ chính phủ. Các chính sách, điều luật có thể tạo nên các hạn chế hoặc lợi thế. Khi đó chúng ta có thể nhận định được các tác động của các chính sách, luật lệ đó ảnh hưởng như thế nào. Từ đó, chúng sẽ đưa ra các quyết định chính xác.

 

Xem các video của Thinking School >>tại đây<<

Các bài đọc có liên quan:

Qui trình 4 bước giải quyết vấn đề >> Xem ngay <<

Mô hình Cây vấn đề >> Xem thêm <<

 

Thinking School @2018