Biểu hiện của người có tư duy phản biện

Chia sẻ:

Thế nào là người có tư duy phản biện, là câu hỏi mà nhiều bạn quan tâm? khó để trả lời câu hỏi một cách tuyệt đối, tuy nhiên những hành vi bên dưới là biểu hiện của những người có tư duy phản biện.

Người có tư duy phản biện sẽ:

 1. Nêu ra những câu hỏi và những vấn đề thiết thực, sống còn, phát biểu chúng một cách ràng chính xác
 2. Tập hợp và đánh giá những thông tin liên quan, sử dụng những ý niệm trừu tượng để lý giải chúng một cách hiệu quả
 3. Đi đến những kết luận và giải pháp lẽ, kiểm nghiệm chúng bằng những tiêu chí chuẩn mực thích hợp
 4. Tư duy một cách cởi mở bên trong những hệ thống tư tưởng khác nhau, nhìn nhận và đánh giá (nếu cần) những giả định, hàm ý và những hệ luận thực hành của chúng
 5. Truyền thông một cách hiệu quả cho người khác nhằm đưa ra những giải pháp cho những vấn đề phức hợp.

Nguoi co tu duy phan bien

Nguồn hình: unsplash

10 câu hỏi tự đánh giá tư duy phản biện của mình:

Theo thang đo likert từ 1 – 10 (1: rất ít khi, 10: luôn luôn) bạn hãy tự đánh giá mức độ của mình ở từng câu để có cải thiện phù hợp.

 1. Tò mò về thế giới. Luôn háo hức tìm kiếm sự thật
 2.  Liên tục hỏi tại sao và luôn đặt những câu hỏi sáng tạo
 3.  Sử dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy, có kiểm chứng
 4.  Xem xét vấn đề một cách toàn diện
 5. Luôn bám sát vào vấn đề chính
 6. Là người cởi mở nghiêm túc và xem xét vấn đề từ các góc nhìn khác góc nhìn của bản thân
 7. Sẵn sàng thay đổi góc nhìn khi có đầy đủ các bằng chứng. Không đưa ra các kết luận, phán xét khi chưa đầy đủ bằng chứng
 8. Nhận thức được sự tồn tại định kiến của bản thân trong quá trình nhận thức và học hỏi
 9. Nhạy cảm với cảm xúc, trình độ nhận thức, mức độ tinh tế của người khác
 10. Có khả năng áp dụng tư duy phản biện trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Khoa hoc tu duy phan bien

Thinking School @2018