Brainstorming 635: công cụ phát triển ý tưởng

Chia sẻ:

Khi làm việc nhóm, một trong những vấn đề cần giải quyết nhất là làm sao để các thành viên đều đóng góp ý tưởng khi brainstorming và mọi người thoải mái chia sẻ ý kiến của mình. Ngoài ra, chúng ta cần làm gì để mọi người đóng góp hiệu quả như nhau, các thành viên không có cảm giác e ngại? Công cụ Brainstorming 635 là một công cụ cực kỳ hiệu quả để giải quyết vấn đề này.

Brainstorming 635 là gì?

Brainstorming 635 là một công cụ được dùng để:

 • Sáng tạo ra các thông tin mới để giải quyết vấn đề
 • Nhìn vấn đề/ hoàn cảnh bằng nhiều góc độ khác nhau
 • Các thành viên tham gia được đóng góp ý kiến và chia sẻ quan điểm một cách riêng tư, không có cảm giác ngại ngùng

Với ứng dụng này, brainstorming 635 có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau:

 • Phát triển ý tưởng mới
 • Sáng tạo phương án giải quyết vấn đề
 • Đóng góp ý kiến cho một chủ đề cụ thể

Cách thực hiện phương pháp Brainstorming 635

 1. Chuẩn bị sẵn bảng ghim, giấy ghi chú, bút, ghim giấy hoặc keo dán
 2. Người điều phối sẽ giải thích về quy trình, cách thức triển khai với những thành viên tham gia
 3. Người điều phối thông báo về chủ đề/ vấn đề cần giải quyết, đặt các câu hỏi để 6 người tham gia viết ra 3 ý tưởng của mình lên giấy ghi chútrong vòng 5 phút
 4. Người điều phối thu các giấy ghi chú, đọc rõ để mọi người nghe và sắp xếp các giấy ghi chú theo nhóm ý tưởng có liên quan đến nhau
 5. Thực hiện 3-5 lượt cho đến khi các ý tưởng đã được viết ra toàn bộ
 6. Thảo luận về các ý tưởng.

CARD BRAINSTROMING 635

Ưu và nhược điểm của phương pháp Brainstorming 635

Ưu điểm:

 • Dễ sử dụng
 • Phát triển được nhiều ý tưởng mới
 • Mọi người dễ dàng tham gia
 • Thoải mái trong việc đóng góp ý tưởng, không bị ngại ngùng

Nhược điểm:

 • Cảm giác bị áp lực về thời gian
 • Ý tưởng viết ra có thể không được rõ ràng
 • Thiếu thảo luận giữa các thành viên trong quá trình phát triển ý tưởng

 

Kết luận

Phương pháp brainstorming 635 là một công cụ tốt để phát triển các ý tưởng mới. Đây cũng là một trong các công cụ quản lý phổ biến. Nếu áp dụng tốt, các ý tưởng trong nhóm sẽ được viết ra một cách đầy đủ. Người leader cần phải giải thích rõ nội dung brainstorm lẫn khả năng khái niệm hóa để chọn ra các ý tưởng tốt.

 


Tham khảo:

 1. Wikipedia tiếng Anh
 2. Supporting creativity in conceptual design
Thinking School @2018