Nghĩ như lãnh đạo 4 – Tư duy hệ thống

Chia sẻ:

Tư duy hệ thống

Đây là nội dung cuối của tư duy lãnh đạo. Một vai trò rất quan trọng của lãnh đạo là thiết kế và vận hành hệ thống. Tư duy hệ thống đòi hỏi nhìn sự vật trong góc nhìn rộng, toàn diện, với mối tương quan với môi trường. Đây là loại tư duy vận động, liên tục phát triển. Tư duy này đòi hỏi lãnh đạo phải:

  1. Toàn diện: xem xét toàn cảnh, nhìn thấy bức tranh lớn. Thấy tất cả các thành phần của hệ thống.
  2. Không bỏ qua các chi tiết: dù ở góc nhìn rộng, người lãnh đạo vẫn không bỏ qua các chi tiết. Cân bằng được cả tổng quan và chi tiết là một thách thức lớn.
  3. Sự liên hệ giữa các thành phần: đặc điểm quan trọng của hệ thống không chỉ nằm ở các thành phần, mà ở sự liên kết giữa các thành phần. Tư duy này đòi hỏi nhận diện và thúc đẩy sự kết nối giữa các thành phần để hệ thống có thể vận hành trơn tru.
  4. Phá bỏ hệ thống: lãnh đạo khi cần phải dám vượt ra khỏi và phá bỏ các hệ thống cũ, để xây dựng các hệ thống mới. Cả xây và phá hủy (cái cũ) đều quan trọng như nhau trong tư duy lãnh đạo

Clip chia sẻ về Tư duy hệ thống

Tham khảo thêm về nội dung này trên wiki

Câu hỏi thảo luận:

  1. Bạn có đồng ý với góc nhìn của bài này không?
  2. Vai trò của loại tư duy này đối với bạn như thế nào?
Thinking School @2018