Chương trình đào tạo Tư duy phản biện

Chia sẻ:

Chương trình

Chương trình đào tạo tư duy phản biện của Thinking School bao gồm:

 1. Năng lực: 11 nhóm năng lực
 2. Khóa học: 9 khóa học với các chủ đề và nội dung phong phú
 3. Cấp độ: 3 cấp độ, từ cơ bản đến cao cấp

Chương trình đào tạo tư duy phản biện 2021

Trong tháng 05/2021, Thinking School sẽ khai giảng chương trình MASTER MINDSET với 2 giai đoạn

Giai đoạn 1: LEVEL UP:  với 3 khóa học khai giảng ngày 28/05/2021

 • Khóa học 1: Nghĩ rõ ràng – nói thuyết phục
 • Khóa học 2: Kỹ năng tư duy chiều sâu và đa chiều
 • Khóa học 3: Kỹ năng tranh luận và thuyết phục

Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://thaydoituduy.thinkingschool.vn/

Download brochure chương trình:

Giai đoạn 3: MASTER MINDSET với 3 khóa học (dự kiến khai giảng: 08/2021)

 • Khóa học 1: Giải quyết vấn đề sáng tạo
 • Khóa học 2: Khai thác số liệu phục vụ công việc
 • Khóa học 3: Lãnh đạo và tư duy chiến lược

Download brochure chương trình:

HỌC PHÍ:

 • Học viên có thể học từng  khóa riêng biệt, học phí 5.000.000 đ /1 khóa học
 • Giảm 15% khi đăng ký 2 khóa học (8.500.000 đ)
 • Giảm 25% khi đăng ký cả 3 khóa học (11.250.000 đ)
 • Liên hệ hotline 0909 00 64 09 hoặc email info@thinkingschool.vn để có ưu đãi đặc biệt nếu đăng ký theo nhóm từ 5 học viên trở lên.
THE THINKING SCHOOL @2018