Danh mục

Định nghĩa

Tranh luận (debate) là 1 một quá trình thảo luận có tổ chức về một chủ đề cụ thể. Trong một buổi debate, 2 bên (và chỉ 2 bên) lần lượt đưa ra các luận điểm để ỦNG HỘ hoặc PHẢN ĐỐI chủ đề được đưa ra.

Tranh luận, nói đơn giản, là một cuộc bàn cãi để tìm hiểu về phải trái, đúng sai giữa các bên. Nhưng điều đó không có nghĩa là một cuộc đấu khẩu chửi bới không luật lệ giữa các bên vốn có niềm tin vững chắc vào quan điểm riêng của mình. Hoàn toàn trái ngược, một buổi debate có những quy tắc nghiêm ngặt và các kỹ năng tranh cãi khá phức tạp; và đôi khi bạn phải đứng vào vị trí phản đối điều mà ngày thường bạn vẫn luôn tin tưởng là đúng.

Khác với những buổi ‘tranh luận’ thông thường giữa bạn bè, gia đình, và đồng nghiệp, một buổi tranh luận chính thức sẽ:

  • Cho phép mỗi bên 1 thời lượng nhất định KHÔNG NGẮT QUÃNG để đưa ra ý kiến của mình
  • Đưa chủ đề trước cho 2 bên chuẩn bị; mỗi bên cần chuẩn bị cho khả năng phải ủng hộ 1 quan điểm mà thường ngày không đồng ý
  • Chia thành 2 phe đối lập (có thể có nhiều thành viên trong 1 phe)

 

cãi nhau
Đây không phải là debate, đây là cãi lộn (quarrel)

 

ví dụ về một cuộc tranh luận có tổ chức kém
Debate tổ chức kém (click để xem buổi Presidential debate lần 1 giữa Biden và Trump

 

Tranh luận giữa Harris và Pence debate
Debate được tổ chức tốt hơn (click để xem buổi Vice-President debate giữa Harris và Pence)

 

đăng ký kỹ năng tranh luận

Tranh luận là một hình thức xuất sắc để cải thiện và thể hiện khả năng ngôn từ, truyền đạt thông tin, và thuyết phục người nghe. Trong quá trình đó, những người tham gia sẽ trau dồi và rèn luyện tư duy phản biện cực kỳ hiệu quả cụ thể trong việc nhìn nhận sự việc ở nhiều góc nhìn và áp dụng mô hình ARES.

Cấu trúc cơ bản

Thinking School đề xuất  trình tự đủ đơn giản và dễ triển khai như sau với những ai mới bắt đầu thực hành:

Vòng 1: Tuyên bố và làm rõ
1 A1 Tuyên bố các quan điểm chính của A 1 phút
2 N2 Hỏi A1 để làm rõ luận điểm của A – Hỏi đáp Đội A làm rõ 2 phút
3 N1 Tuyên bố các quan điểm chính của N 1 phút
4 A2 Hỏi N1 để làm rõ luận điểm của N – Hỏi đáp Đội N làm rõ 2 phút

Vòng 2: Tranh luận (các đội có 2 phút để chuẩn bị)
5 N3 Đưa ra các phản bác của N đối với A 1 phút
6 A3 Bảo vệ luận điểm của A và phản bác lại các luận điểm của N 1 phút
7 N1 Bảo vệ luận điểm của N và phản bác lại các luận điểm của A 1 phút
8 A1 Bảo vệ luận điểm của A và phản bác lại các luận điểm của N 1 phút
9 N2 Bảo vệ luận điểm của N và phản bác lại các luận điểm của A 1 phút
10 A2 Bảo vệ luận điểm của A và phản bác lại các luận điểm của N 1 phút

Vòng 3: Kết luận (Các đội có 2 phút để chuẩn bị)
11 N3 Kết luận cho N 1 phút
12 A3 Kết luận cho A 1 phút
Ban giám khảo nhận định và kết luận

Trình tự debate – Thinking School

Ghi chú:

A: là Affirmative tức là phe ủng hộ
N: là Negative tức là phe phản đối. Có những nơi dùng O là Opposition/Opposing
Nguồn: Thinkingschool.vn

5/5 (4)

Mời các bạn cùng thảo luận

Các bài viết về: Tư duy phản biện

Các bài viết khác

THE THINKING SCHOOL @2018
X