Danh mục

 

Phát triển ý tưởng cho sản phẩm mới là hoạt động thiết yếu dành cho doanh nghiệp. Có nhiều cách để phát triển sản phẩm mới: cải tiến những sản phẩm hiện tại, kết hợp các sản phẩm hiện tại, tạo một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Tham khảo các sản phẩm ở các nước bạn và thậm chí, học hỏi từ các sản phẩm ở các vùng miền khác nhau là một trong những cách để có thêm ý tưởng mới.

Phát triển ý tưởng từ việc học các nước bạn

Nếu đi nước ngoài, chúng ta sẽ học được rất nhiều điều mới. Ví dụ khi sang Thái Lan, một khu phố ẩm thực sẽ có rất nhiều món ăn trên cùng một khu phố, thay vì chỉ một số món lặp lại như tại Việt Nam. Tại Nhật Bản, tôm khô được dùng như snack. Nếu thử thay đổi cách nghĩ chúng ta sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới.

phát triển ý tưởng

Học từ sản phẩm vùng miền khác nhau

Một trong những ví dụ phổ biến và dễ thấy nhất là món Bún bò Huế. Món ăn từ miền Trung đã xuất hiện trải dài khắp các vùng miền của Việt Nam. Cơm tấm tại Sài Gòn đã phổ biến tại Hà Nội. Gạo ST 25 đã được bình chọn là gạo ngon nhất thế giới. Chúng ta có thể học hỏi các quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm từ các vùng miền khác nhau.

Kết luận

Nhu cầu người tiêu dùng luôn thay đổi. Họ luôn muốn những điều mới mẻ ở các sản phẩm của chúng ta. Làm mới sản phẩm bằng cách học từ các nước bạn và các vùng miền khác nhau là một trong các cách hiệu quả để có ý tưởng mới. Để thành công khi phát triển sản phẩm mới, nhà lãnh đạo cần kích thích sự sáng tạo và năng lực đổi mới của đội ngũ.

Chưa có đánh giá.

Mời các bạn cùng thảo luận

Các bài viết về: Tư duy phản biện


Các bài viết khác


THE THINKING SCHOOL @2018
X